Bokning

- Bokning görs per mejl eller telefon, när bokning är mottaget sänder SP-HUSVAGNAR en bokningsbekräftelse till kunden
samt hyreskontrakt i 2 ex. för undertecknande och returnering.

- Kunden skall betala bokning avgiften, senast 5 bank dagar och omgående efter bekräftelse av bokning.

- Utebliven betalning av bokningsavgift enligt ovan annullerar avtalet utan meddelande från vår sida.

Deposition:

Bokningsavgiften övergår till depositionen och återbetalas vid återlämning under förutsättning att husvagnen återlämnas
utan nytillkomna skador och är ordentligt rengjord in- och utvändigt.

Vidare skall toaletten vara tömd och rengjord tillika vatten och avloppstanken.

Betalning:

Full betalning sker på avhämtningsdagen.

Självrisker

Självrisk betalas av kunden vid ev. skada. Skador som uppkommer på grund av slarv eller oaktsamhet betalas av helt av kunden.

Vagnskada, stöld, brand 2000:-
Glas 2000:-
Bärgning 2000:-

Avbokning

Avbokning sker utan kostnad senast 10 dagar efter bokning.
Vid avbokning före första hyresdag återbetalas bokningsavgiften ej.

Transport

- Vid eventuell utkörning till campingplats utgår en transportkostnad. Ring eller mejla för priser.

Övrigt

- Rökning och husdjur är ej tillåtet.

- Viss husgeråd ingår (inventarielista finns i varje husvagn), i övrigt förväntas kunden ta med det som behövs.

- Kuddar, täcken lakan och handdukar ingår Ej, utan medtages av kunden.

- Förlorad och/eller trasig utrustning ersätts av kund.

- Husvagnen skall städas och återlämnas i samma skick som kunden fick den.

- Vatten och toatank skall vara tömda och rengjorda. OBS! Ej tömd toa debiteras med 500:-.

- En kostnad på 500:- tillkommer om husvagnen bedöms ostädad.

- Vid eventuellt fel på husvagnen eller om husvagnen är inblandad i en olycka skall kunden omgående kontakta SP-HUSVAGNAR.

- Enklare fel på husvagnen repareras på plats, vid allvarligare fel ordnas hemtransport via försäkringsbolaget.

- Vid försent återlämnad husvagn utgår förseningsavgift med 500:- per halv dag.